Youtube


  Շանթ

  автор | дата 26.01.2017
  Հանրային հեռուստաընկերություն http://www.1tv.am.
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 07.07.2013
  Ներքին թշնամիներիդ - յոռի կրքերիդ յաղթել կարող ես այսօր, հէնց այսօ՛ր. թողեցի՞ր վաղուան՝կասկածելի է դառնում...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 10.11.2013
  Պաշտել ցեղը, ասել է` բոլորանուէր յանձնուել ցեղի կամքին եւ աշխատել, որ այդ կամքը դառնայ ինքնազօր եւ յաղթական...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 06.11.2013
  Ես տեսա հոգով ազատը ստրկության մեջ ու սիրեցի մարդուն,՝ ես տեսա ստրուկը ազատության մեջ ու գարշեցի մարդուց:...
  • СКАЧАТЬ
  Популярные тэги
   Сейчас смотрят
   Пользователи